De VVD heeft zich positief getoond ten aanzien van het zwembad de Sprank. Wat staat er centraal? Het contract met de Sprank loopt af en als dat niet wordt verlengd en de subsidie stopt, dan bestaat de kans dat het zwembad verdwijnt. Daarmee zou Venray geen zwembad meer hebben. Voor ons is het verdwijnen van een zwembad in een gemeente van 43.000 inwoners geen optie. Venray moet niet alleen een gemeente zijn waar burgers goed kunnen wonen en leven, maar waar ook ruimte is voor ontspanning en sport. Het bad biedt vele inwoners ontspanning, inspanning en therapeutisch gemak. De raad heeft nog geen definitief besluit genomen, maar zich in beginsel positief getoond over de toekomst van een zwembad in Venray. Daarbij is voor de VVD leidend dat LACO (de zwembadeigenaar) een verantwoordelijke rol moet vervullen in een toekomstige constellatie. 

Een ander belangrijk onderwerp dat we in de raadsvergadering bespraken was de nieuwbouw van het VieCuri. Voor een centrumgemeente moet bereikbare, kwalitatief hoogstaande zorg geboden worden binnen haar gemeentegrenzen. Dat betekent dat zowel in de bestaande situatie als bij nieuwbouw het aanbod zeker niet minder mag worden. Het dossier staat nog in de kinderschoenen, maar we maken ons sterk voor ziekenhuiszorg in Venray. Het SP voorstel om het Zorgfonds als zodanig te onderschrijven heeft de VVD van de hand gewezen. Zij voorstaat niet het oude en onbetaalbare ziekenfondssysteem. Daarnaast is de VVD van mening dat er voor de gemeente geen rol is weggelegd bij de financiering van een nieuw ziekenhuis.

De VVD heeft zich in de raadsvergadering van december verzet tegen de heffing van milieuleges, omdat zij van mening is dat ze een ongewenst effect hebben. Milieuleges zijn administratieve kosten die bedrijven moeten betalen als zij een vergunning willen hebben om bijvoorbeeld hun bedrijf te verbouwen. Door leges van 2500 tot 18.000 euro worden bedrijven met onredelijk hoge legeskosten opgezadeld, simpelweg omdat zij de verantwoordelijkheid nemen om te 'vergroenen'. Daarnaast verzette de VVD zich tegen de constructie, die volgens ons de burgers niet op een degelijke manier beschermd als zij bezwaar of beroep aan willen tekenen.

Op dinsdag 20 december sprak de raad over de Vervlechting Greenport, een unieke samenwerking tussen Venray, Venlo, Horst aan de Maas en de provincie Limburg ten aanzien van het samenvoegen (vervlechten) van grondexploitaties op het Greenport-terrein. Het betreft een dossier waar - op het initiatief van de raad - vele raads- en commissieleden en ambtenaren maanden aan gewerkt hebben. Namens de VVD nam John Niessen deel aan de werkgroep. De fractie is hem en de werkgroep en ambtelijke organisatie zeer dankbaar voor de vele uren die zij hieraan hebben besteed en spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop raad en ambtelijke organisatie in dezen samen hebben gewerkt. We hopen dat in de toekomst nog meerdere dossiers op een dergelijke wijze tot stand kunnen komen. Een motie van de VVD over de informatieverstrekking - die de positie van de raad versterkt - werd unaniem aangenomen.

Gisteravond heeft een meerderheid van de gemeenteraad ( CDA, Samenwerking Venray en de VVD)  ingestemd met de financiering voor Glasweb.
Het was voor de VVD een zeer moeilijk besluit.
Ons besluit hebben we uiteindelijk gebaseerd op onze liberale waarden:

Met de oprichting van het Lokaal Netwerk Maasland komt er na 43 jaar officieel een einde aan het zelfstandig bestaan van de VVD afdeling Venray. Ter gelegenheid hiervan wordt een 'afscheidsborrel' georganiseerd op donderdag 12 mei van 20.00 tot 22.00 uur in de raadszaal van Restaurant 't Zusje in Venray. Leden, oud-leden en belangstellenden zijn van harte welkom.

 

In het kader van de omvorming van de VVD partijstructuur vond op 14 april 2016 in Boxmeer de oprichting van het eerste nieuwe Lokaal Liberaal Netwerk plaats. De VVD afdelingen Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill, Sint Anthonis en Venray vormen vanaf heden het Liberaal Netwerk Maasland.


Elke voormalige afdeling leverde een bestuurslid.  
Op de foto v.l.n.r. Frank Hazeu, secretaris (Venray), Wouter Bollen, lid (St. Antonis), Holger Rodoe, voorzitter (Gennep), Berno Schouten, penningmeester (Gennep), Robbert Mathijssen, 2e vice voorzitter / communicatie en campagne (Cuijk),  Bjorn van de Weem, opleidingen en talentmanagement (Mill),  Harrie Basten, lid (Boxmeer), Frans Pekema (1e vice voorzitter, ondersteuning talent management en politiek). Een bestuurslid uit Grave zal nog worden toegevoegd. 

november 2017
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3Slogan

Zoeken

Inlogformulier