Van de 43164 inwoners zijn er 34053 kiesgerechtigd.
De opkomst was 52.2%.

Speerpunten verkiezingsprogramma 2014 - 2018

VVD Venray streeft naar:

  • Een financieel gezonde gemeente met een sluitende begroting, zonder verdere onnodige gemeentelijke  lastenverzwaring.
  • Passend werk voor alle werkzoekenden en het behouden en bevorderen van werkgelegenheid.
  • Een gemeente die goede initiatieven van burgers en ondernemers stimuleert en faciliteert.Een goed en gezond  ondernemersklimaat voor de agrarische sector.
  • Passende huisvesting voor alle inwoners.
  • Een gemeente waar het goed, veilig en gezond wonen, werken en recreëren is in alle veertien woonkernen van  onze gemeente.
  • Passende zorg voor iedere burger die dat nodig heeft.
  • Goed, deugdelijk en passend basisonderwijs voor alle leerplichtige inwoners binnen de gemeente.
  • Een gemeente die dienstbaar is aan haar inwoners en ondernemers, waar o.a. het gemeentehuis vijf dagen en  tenminste één avond per week geopend is.
  • Een prominente centrumfunctie van de kern Venray in de regio met de daarbij behorende voorzieningen op  regionaal niveau.

Meer weten? Lees het verkiezingsprogramma:
Verkiezingsprogramma 2014-2018 

Kijk in de agenda (onder kopje nieuws) wanneer er vergaderingen zijn of  ► Klik hier hier voor het Vergaderschema. De fractievergaderingen worden in principe gehouden op dinsdagavond, aanvang 19.30 uur, in een van de fractieruimten op het gemeentehuis. De fractievergaderingen zijn openbaar. Mensen die belangstelling hebben om een vergadering bij te wonen of die een punt ter bespreking willen inbrengen, zijn van harte welkom.

Like - VVD Venray op Facebook; onder de eerste 250 'likers'  wordt een leuke prijs verloot! 

 

 

november 2017
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3Slogan

Zoeken

Inlogformulier