Het kandidaatstellend bestuur van VVD Maasland heeft in september mevrouw Ingeborg de Barbanson voorgedragen als VVD Venray lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De heer Frank Hazeu meldde zich, binnen de daarvoor gestelde termijn begin november, aan als tegenkandidaat.
Nieuwe zakelijke ontwikkelingen en het feit dat er zich vanuit de Venrayse leden toch een kandidaat-lijsttrekker heeft aangemeld, deden Ingeborg de Barbanson besluiten een nieuwe levensfase in te slaan. Na drie raadsperioden, waarvan twee als fractievoorzitter, zal zij na de verkiezingen in 2018 niet meer terug keren in de Venrayse politiek.
De kadidaatstellingsvergadering voor de leden van VVD Venray wordt gehouden op 27 november in De Witte Hoeve, Gasstraat 5, Venray. Aanvang 20.00 uur. Hoofdpunt op de agenda is het vaststellen van de definitieve kandidatenlijst van de VVD in Venray.

Naast de door VVD Maasland voorgedragen kandidaat en huidig fractievoorzitter Ingeborg de Barbanson, heeft Frank Hazeu zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap.  
Op zaterdag 28 oktober vindt de VVD Maasland vergadering plaats in het Cultureel Centrum van Landgoed Roepaen in Ottersum. Aanvang 14.00 uur.
Gedurende deze middag zullen er deelsessies zijn per gemeente om de lijsttrekkers aan te wijzen en de verkiezingsprogramma’s en groslijsten vast te stellen.

Het bestuur van de VVD Maasland heeft besloten om huidig fractievoorzitter mevrouw Ingeborg de Barbanson voor te dragen als kandidaat-lijsttrekker voor de VVD in de gemeente Venray. Na gesprekken met diverse leden van de lokale afdeling is het bestuur van mening dat met deze voordracht de continuïteit en het goede werk voor de inwoners in de gemeente wordt voortgezet. Mevrouw de Barbanson heeft de lokale VVD de afgelopen jaren opnieuw op de kaart weten te zetten en vanuit de oppositie een belangrijke bijdrage geleverd aan de (liberale) toekomst van de gemeente.

Bijna een kwart van de kiezers in Venray heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen op de VVD gestemd.
Veel van u ondersteunen de liberale uitgangspunten van de VVD en een hierop gebaseerd politiek handelen.
Deze zelfde insteek heeft uw lokale VVD in de gemeenteraad.

Samen met u, burgers en ondernemers uit de gemeente Venray, willen wij kijken hoe we Venray een nog betere gemeente kunnen maken om in te wonen, te werken en te leven.
Wij doen dit vanuit het liberale gedachtegoed.
De gemeente houdt zich bezig met een heleboel zaken en heeft vele taken en verantwoordelijkheden.
Wij horen graag van u hoe u over diverse zaken denkt.

Hiervoor organiseert de VVD Venray een drietal avonden in het gemeentehuis v.a.19.30u.
15 aug. Wonen, verkeer en milieu; alles rond de inrichting en het gebruik van de ruimte.
16 aug. Zorg, scholing en cultuur.
17 aug. Economie, bedrijvigheid en fiinanciën; o.a. de lastendruk, de OZB en het Venrays huishoudboekje.
De resultaten van deze bijeenkomsten willen wij meenemen in ons verkiezingsprogramma.
Uiteraard kunt u altijd rechstreeks contact met onze (steun-) fractie opnemen.
Ook zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die mee willen denken en/of werken om Venray een nog liberalere kleur te geven.
Dit kan als lid van een klankbord, in de steunfractie, als adviseur op een specifiek terrein of zelfs als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Fractievoorzitter Ingeborg de Barbanson
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-51599777
Wij horen graag van u en hopen u op één van de avonden te mogen ontmoeten

 

 

 

 

Een lange raadsvergadering beloofde het op papier niet te worden, maar toch debatteerde de raad afgelopen dinsdag enkele uren over belangrijke onderwerpen. Na een lang traject aangaande het Kunstencentrum Jeruzalem, lijkt het einde van deze papieren tijger dan toch in zicht. De VVD wil vooruit kijken en fractievoorzitter Ingeborg de Barbanson sprak haar waardering uit voor het enthousiasme waarmee Cultura Venray aan de slag is gegaan. Een tweede discussiepunt was de Intensieve Veehouderij. Een prachtig voorbeeld van het initiatiefrecht van de raad, die een werkgroep instelde om de toekomst van de intensieve veehouderij in beeld te brengen. Dat deed zij doorn gesprekken met alle betrokkenen. Onder leiding van John Niessen gaat de werkgroep verder met de uitvoering. Tijdens de raad wenste een aantal partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum middels een motie in te zetten op (nog) meer regels inzake duurzaamheid en dierenwelzijn. Voor de VVD was dat een brug te ver. Enerzijds omdat we overregulering willen voorkomen en anderzijds omdat we ons als raad moeten bezighouden waar we werkelijk over gaan, aldus raadslid Bram Dirkx. Waar we als raad de ruimte hebben om beleid zelf in te kleuren, moeten we dat doen, maar het welzijn van dieren is in alle gemeenten gelijk. Symboolregelgeving maakt dat niet anders.

Een ander belangrijk agendapunt van de raadsvergadering van december werd (begrijpelijkerwijs) met een hamerslag afgedaan, als onderdeel van de D-agenda: de onafhankelijke bezwarencommissie. De VVD diende voor het zomerreces een motie in waarin zij eiste dat in de bezwarencommissie van de gemeente Venray geen ambtenaren meer zitting mogen hebben. De VVD kreeg raadsbrede steun voor deze motie en afgelopen dinsdag is er ook definitief ingestemd met de onderliggende verordening. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Voorheen kon een burger die of bedrijf dat bezwaar wilde aantekenen tegen een besluit (bijvoorbeeld het afwijzen van een omgevingsvergunning of het opleggen van een bestuurlijke boete) in bezwaar gaan bij de bezwaarcommissie, waar ambtenaren van de gemeente Venray zitting in hadden. Ambtenaren deden goed werk en geenszins wordt er getwijfeld aan objectiviteit, maar vanuit de samenleving bestond toch het idee dat het de slager is die zijn eigen vlees keurt. De VVD vindt dat, zoals het in de meeste gemeenten gebeurt, door een commissie met louter onafhankelijke en externe leden mag worden behandeld. Een bijkomend voordeel is dat het college van burgemeester en wethouders, als zij willen afwijken van het advies van de bezwarencommissie, goed moeten motiveren waarom zij dat doen.

De vergadering op woensdag 21 december stond grotendeels in het teken van het 'Schouwburg-debat', waar wethouder Jan Loonen zich moest verantwoorden over de financiering van de verbouwing van de Schouwburg. Een lang debat laat zich eigenlijk kort samenvatten: voor de VVD staat een duidelijke communicatie van het college aan de raad centraal en wij hebben geconstateerd dat daar ferm in tekort is geschoten. De raad had beter geïnformeerd moeten worden, maar een keerzijde van de medaille is dat de wethouder lering heeft getrokken uit die tekortkoming.

november 2017
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3Slogan

Zoeken

Inlogformulier