Een ander belangrijk agendapunt van de raadsvergadering van december werd (begrijpelijkerwijs) met een hamerslag afgedaan, als onderdeel van de D-agenda: de onafhankelijke bezwarencommissie. De VVD diende voor het zomerreces een motie in waarin zij eiste dat in de bezwarencommissie van de gemeente Venray geen ambtenaren meer zitting mogen hebben. De VVD kreeg raadsbrede steun voor deze motie en afgelopen dinsdag is er ook definitief ingestemd met de onderliggende verordening. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Voorheen kon een burger die of bedrijf dat bezwaar wilde aantekenen tegen een besluit (bijvoorbeeld het afwijzen van een omgevingsvergunning of het opleggen van een bestuurlijke boete) in bezwaar gaan bij de bezwaarcommissie, waar ambtenaren van de gemeente Venray zitting in hadden. Ambtenaren deden goed werk en geenszins wordt er getwijfeld aan objectiviteit, maar vanuit de samenleving bestond toch het idee dat het de slager is die zijn eigen vlees keurt. De VVD vindt dat, zoals het in de meeste gemeenten gebeurt, door een commissie met louter onafhankelijke en externe leden mag worden behandeld. Een bijkomend voordeel is dat het college van burgemeester en wethouders, als zij willen afwijken van het advies van de bezwarencommissie, goed moeten motiveren waarom zij dat doen.


november 2017
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3Slogan

Zoeken

Inlogformulier