Een raadscommissie heeft de volgende taken:
a. het verzamelen van informatie en waar nodig het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op de in artikel 2, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde lid, genoemde onderwerpen;
b. het uitbrengen van advies aan de raad uit eigener beweging;
c. het voeren van overleg met het college of met de burgemeester over de door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen inzake de in artikel 2, tweede, derde, vierde of vijfde lid, genoemde onderwerpen;
d. zich informeren over het gevoerde bestuur ten aanzien van de hierboven bedoelde onderwerpen.
e. zich informeren over de voortgang van de voorbereidende werkzaamheden dan wel van de uitvoering van belangrijke projecten.
f. zich informeren over onderwerpen die meer verkennend van aard en nog niet aan besluitvorming toe zijn. Deze onderwerpen worden voorafgaand aan een reguliere commissievergadering geagendeerd.

In alle raadscommissies is de VVD vertegenwoordigd


november 2017
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3Slogan

Zoeken

Inlogformulier