De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats op maandag 7 mei 2012, 20.00 uur
Locatie: Circuit de Peel, Raceway Venray, Peelweg 43, Yssensteyn
De heer Harry Maessen zal ons welkom heten en rondleiden over het circuit. Voor niet racers een unieke kans om de catacombe van het circuit aan de binnenkant te zien. Aansluitend vindt de ledenvergadering plaats in de kantine van het circuit. De agenda werd u reeds toegezonden. Mocht u deze niet goed ontvangen hebben, geef dan even een seintje, dan stuur ik u deze alsnog toe.
Leonie Cals, secretaris.

Zoals u wellicht al meerder malen heeft kunnen lezen in de diverse media, is de gemeente druk bezig om te kijken hoe we het afvalbeleid kunnen verbeteren.
Dit na aanleiding van vragen die wij als VVD fractie gesteld hebben vorig jaar.
Ondertussen hebben we al 2 werkbezoeken gehad en is er een werksessie-avond geweest op 29 maart.
Graag horen we van u hoe u er over denkt.
Waar en hoe kunnen er verbeteringen gerealiseerd worden?
Waar ligt de verantwoordelijkheid van de burger en waar die van de gemeente?
Alle suggesties zijn van harte welkom!

Dinsdag 3 april:
Frans en ik zijn op bezoek geweest bij Harrie in het ziekenhuis in Venlo.
Beetje bij beetje gaat het gelukkig steeds beter, maar Harrie heeft nog een lange weg van revalidatie te gaan.
Wij wensen hem alle succes en doorzettingsvermogen toe!

Bijeenkomst gemeente Venray; raad, college en beleidsmanagers. ( de fractie )
Deze avond is gesproken hoe om te gaan met de bezuinigingen en de veranderingen door de decentralisaties.
Waar liggen de kansen en de risico's en hoe ga je daar als gemeente, in alle geledingen, mee om?
En hoe behandel je dit in raad en commissie?
Een prima bijeenkomst om eens zonder politiek met elkaar in alle breedte dit te bespreken.
Nu eens kijken hoe dat in de praktijk zal gaan...

Woensdag 4 april:
De opening van de Floriade. ( de fractie )
Een geweldig leuke avond!
Op de receptie veel mensen kunnen spreken, waaronder Loek Hermans, Mark Verheijen, Karin Strauss, Lou Bilsen en de nodige VVD-raadsleden uit de omliggende gemeenten.
Daarna op de VIP-tribune de show mogen bekijken; ondanks de kou was het geweldig om mee te mogen maken!
Laten we gaan voor een succesvolle Floriade; ik raad het iedereen aan!

Donderdag 5 april:
Bijeenkomst werkplein Venlo. ( John, Trinus, Leonie en Ingeborg )

Uitleg gehad over de samenwerking tussen werkplein Venlo en de gemeente Venray.
In groepen gesprekken gehad over o.a. de werkwijze in Venlo en de samnewerking tussen het werkplein en de gemeente.
In de commissie zal dit punt ter sprake komen en deze bijeenkomst heeft in ieder geval weer wat meer vragen beantwoord.
Goed dat Venray dit georganiseerd had; het is een belangrijke stap die we waarschijnlijk gaan nemen in de raad van 8 mei.

Zaterdag 7 april:
Fractievergadering ter voorbereiding van de commissies.

Deze vergadering is openbaar en begint om 10.00 u in het gemeentehuis op de Westsingel.
Wilt u aanwezig zijn; laat dit even weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U bent van harte welkom!

Ik wens u allen een heel fijn Paasweekend!

Groet,

Ingeborg de Barbanson
Fractievoorzitter VVD Venray

Vanavond 14-02-2012, in de raadsvergadering worden er 2 moties ingediend voor de realisatie van een 4e sporthal. De eerste door het CDA en de
andere door PP2, Inventief en SP. Beide moties zullen wij niet ondersteunen om de volgende redenen:

Naar aanleiding van het Initiatiefwetvoorstel Kinderpardon van GroenLinks Tweede Kamerlid Tofik Dibi, dient de fractie van PP2 de komende raadsvergadering - naar wens van de GroenLinks Tweede Kamerfractie - een motie in over het kinderpardon.
De motie is een ongewenst gegeven. Het is emotiepolitiek.
De VVD-fractie zal deze motie niet ondersteunen en wel om de volgende redenen:

Het eerste agendapunt tijdens de zeer druk bezochte extra raadsvergadering van 17 januari 2012  betrof de locatie van het jongerencentrum.   Het debat hierover duurde ruim drie uur en er waren vele schorsingen nodig alvorens men tot een besluit kon komen.  Het CDA had ook voor dit agendapunt een voorstel ingediend om het afgebrande Podium in de Kruisstraat, op dezelfde plek te herbouwen.  De SP kwam met een voorstel om de mogelijkheden voor een geheel andere locatie (op het Gouden Leeuw terrein)  nader te onderzoeken; Inventief wilde het nemen van de beslissing 6 weken uitstellen om zodoende het college de mogelijkheid te geven met het bestuur van het oude jongerencentrum Dingus tot een akkoord te komen. Na hoofdelijke stemming bleek dat geen van deze voorstellen voldoende ondersteund werden. Samenwerking Venray, PP2, de PvdA en de VVD bleven bij het voorstel van het college om het nieuwe jongerencentrum toch - maar dan in afgeslankte vorm - te bouwen in sportpark de Wieën. Daarbij speelde de afspraak met de buurt, dat het Café 't Podium slechts tijdelijk (max5 jaar) dienst zou doen als jeugdcentrum een doorslaggevende rol.  

Tijdens de extra raadsvergadering van 17 januari 2012 stond een discussie over het wel of niet bouwen van een 4e sporthal in Venray op de agenda.  Het CDA had een voorstel ingediend om het multifunctioneel centrum in het Brukske uit te breiden met een extra (3e)  gymzaal, waardoor er een 4e sporthal zou kunnen ontstaan;  de partijen PP2, inVENtief en SP kwamen met een voorstel om een nieuw onderzoek te starten naar de locatie Servaashof, Samenwerking Venray wilde / kon geen beslissing nemen omdat de financiële consequenties van beide voorstellen te onduidelijk waren en de PvdA en de VVD waren van de noodzaak tot oprichting van een 4e sporthal nog niet helemaal overtuigd.  Een overvolle publieke tribune concludeerde met de burgemeester dat de impasse compleet was. De situatie blijft voorlopig zoals hij is; het college gaat verder met de uitwerking van het oorspronkelijke plan voor het multifunctioneel centrum in het Brukske (incl. 2 gymzalen). In de raadsvergadering van juni zal hierover een definitieve beslissing genomen worden.  

november 2017
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3Slogan

Zoeken

Inlogformulier